AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Kapellgatan 18 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


 
Affären klar - TrelleborgsHem säljer 96 lägenheter
December 2018
 
TrelleborgsHem avyttrar 2 fastigheter i östra Trelleborg. Ny ägare är KlaraBo oc tillträdet sker den 1 februari 2019.
Fastigheterna ligger på Hovslagaregatan 17-29 i Trelleborg och innehåller totalt 96 lägenheter.
 
 
Hovslagaregatan 17-29,Trelleborg
 
 
Klimatinitiativet
2018 december
 
TrelleborgsHem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 %.
 
Allmännyttans branschorganisation SABO har under hösten 2018 lanserat Allmännyttans Klimatinitiativ som uppmanar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkrte till klimatomställningen.
 
I dagsläget har 77 bostadsföretag och 311 000 lägenheter anslutit sig.
 
 
 
TrelleborgsHems styrelseordf. Gerd Klein (S) och VD Pia Jönsson undertecknar Klimatinitiativet
 
  Nu satsar vi på Malörten!  
 
November 2018
 
TrelleborgsHem har beviljats statligt ekonomiskt stöd om 10,1 miljoner kronor för att satsa på ombyggnad av innergårdarna på Malörten.
 
Den totala kostnaden för projektet är 20,2 miljoner kronor, och uppstart kommer att ske 2019.
 
Vi kommer att bjuda in samtliga boende till gemensamma workshops för att kunna ta tillvara allas tankar och ideér.
 
 
 
 
 
 
Framtidens miljöstation
 
2018 i oktober
 
 
 
AB TrelleborgsHem har återigen beviljats statligt stöd från Boverket, denna gång för att kunna förbättra utemiljön vid miljöstationerna på kvarteret Malörten och kvarteret Fagerängen!
 
Under 2019 kommer bolaget att investera i underjordiska miljöstationer som kommer att förbättra både boendemiljön som arbetsmiljön!
 
 
 
  TrelleborgsHem beviljas investeringsstöd  
 
September 2018
 
AB Trelleborgshem har beviljats statligt ekonomiskt stöd om 10,5 mkr för nyproduktion i Skegrie. Bolaget kommer under 2018-2019 att uppföra totalt 36 lägenheter i Skegrie med planerad inflyttning den 1 oktober 2019. Området, som benämns Skegrie Öster, kommer att bebyggas med cirka 200 nya bostäder i varierad form med flerbostadshus, radhus och friliggande villor dessutom med tillgång till naturområde med grönytor och lekplats.
 
 
 
  Tack för förtroendet!  
 
 
2018-09-10
Tack alla ni som kom och besökte vår Bobutik lördagen den 8 september för att ta del av förturserbjudandet på kv Sparven! Hela 9 lägenheter reserverades, och inom kort kommer vi att lägga ut de kvarvarande lägenheterna till Boplats Syd!
 
 
 
 
  Förändring gällande utbetalning av underhållsrabatt  
 
Trelleborg juni 2018
 
Förändringar gällande utbetalning av din underhållsrabatt!
Med start i juli månad kommer vi att förändra utbetalningen av din underhållsrabatt.
Idag betalas din rabatt ut månadsvis på din hyresavi, och framöver kommer utbetalningen istället att ske en gång per år. Din sammanlagda årsrabatt kommer att betalas ut året efter kalenderåret som rabatten avser, och senast på den hyresavi du får för april månad.
 
 
För januari - juni 2018 har du som är berättigad till underhållsrabatt fått detta utbetalt på din hyresavi varje månad.
I samband med att vi numera skickar 3 månaders avier samtidigt kommer din underhållsrabatt inte längre att betalas ut månadsvis.
Den underhållsrabatt som du har rätt till för perioden juli 2018 - december 2018 kommer du att få utbetald som ett engångsbelopp på din hyresavi senast i april 2019.
För att få utbetalt din underhållsrabatt krävs det att du fortfarande bor hos AB TrelleborgsHem och att TrelleborgsHem har fått tillträde för att besiktiga lägenheten vid behov.
 
 
 
 
  Årsredovisning 2017  
 
2018-05-28
 
Varsågod - här finner du vår årsredovisning för 2017 i ett digitalt format.
 
Här kan du läsa lite om våra färdigställda, pågående och planerade projekt under året som gått. Du hittar också vår miljöberättelse och våra aktiviteter under året.
 
Trevlig läsning!
 
 
  TrelleborgsHem tecknar ramavtal gällande yttre skötsel  
 
2018-04-09
 
 
TrelleborgsHem har tecknat ramavtal med TTA Fastighet och Skötsel AB, org nr 556774-440 avseende yttre skötsel, gräsklippning samt mindre anläggningsarbete.
 
Under april månad kommer TTA:s personal att starta upp vårstädning samt hantera gräsklippning och yttre skötsel i våra område.
 
Vi hälsar TTA välkomna till TrelleborgsHem.
 
 
  Fossilbränslefritt Skåne 2020  
 
 
 
100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före. Under det senaste året har bland annat vi på Trelleborgshem, Ängelholms kommun, Swedsafe och Staffan Björklunds Teater anslutit sig till utmaningen.
 
Att ansluta sig till 100% fossilbränslefritt är ett tydligt ställningstagande för framtiden. Det som en gång började som en politisk vision är idag en självklarhet för flera organisationer, företag och privatpersoner. Se filmen om vad vi hittills åstadkommit här 
 
Läs mer om Klimatsamverkan Skåne här 
 
  Miljöberättelse för 2017  
 
2018-03-15
 
Under 2017 har vi bedrivit ett aktivt och omfattande miljöarbete. Läs gärna vår Miljöberättelse för år 2017 här 
 
  Information om parkering  
 
 
2018-01-19
 
TrelleborgsHem har tecknat ett samarbetsavtal med Q-Park gällande uthyrning och övervakning av parkeringsplatser inom våra områden som tidigare varit kostnadsfria att nyttja.
 
From den 1 februari 2018 kommer Q-Park inleda övervakningen. Om du önskar hyra en parkeringsplats ska du kontakta Q-Park på telefon 0771-96 90 00 eller via e-post hyraplats@q-park.se
 
Har du frågor om gästparkering? Läs mer om hur du går tillväga på www.smspark.se
 
Du som fortsättningsvis vill parkera hos oss, välkommen att teckna avtal med Q-park. Tänk på att icke-giltigt tillstånd kan medföra böter.
 
 
  Trelleborgsmodellen - rättvis hyra!  
 
2017-04-05
 
AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen har enats om att lansera den sk Trelleborgsmodellen som hyressättningsverktyg för alla TrelleborgsHems l'genheter.
 
Trelleborgsmodellen innebär att din hyra sätts utifrån lägenhetens antal rum och kvadratmeter, fastighetens läge samt hur din lägenhet är utrustad.
 
Din nya hyra kommer att börja gälla from 2017-06-01. Ingen retroaktiv höjning kommer att ske.
 
Läs mer om hur modellen fungerar här 
 
 
  Godkänd miljörevision - igen!  
 
 
2017-03-31
 
Sedan 2013 är Trelleborgshem miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas Miljödiplom.
 
Varje år kommer en godkänd revisor ut och kontrollerar om vi efterföljer de högt ställda kraven i miljödiplomeringen.
 
Vi kan stolt meddela att vi även vid detta ärets revision blivt godkända!
 
Läs mer om vårt miljöarbete under fliken Hållbar utveckling
 
  Nyheter för dig som söker lägenhet  
 
2017-01-03
 
Sedan den 1 maj 2016 förmedlas alla våra lediga lägenheter via Boplats Syd. För att kunna söka lägenhet måste du vara registrerad som bostadssökande hos Boplats Syd.
 
Läs mer och registrera dig på www.boplatssyd.se 
 
Om du vill söka garage eller bilplats ska du registrera dig på Mina Sidor på www.trelleborgshem.se