AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Kapellgatan 18 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för   omvärlden.  
 
Genom att använda vår grafiska manual när vi kommunicerar såväl internt som externt, gör vi det lättare att känna igen TrelleborgsHem. Vi stärker samtidigt vår identitet.
 
Det är viktigt att vårt varumärke hanteras rätt i den grafiska och elektroniska produktionen. Därför använder vi en typografi som harmonierar med logotypen och förstärker intrycket av den.
 
I den här manualen ges riktlinjer och praktiska anvisningar för hur logotypen används. Den riktar sig till alla användare av Trelleborgshems visuella identitet.
 
 
Klicka här för den grafiska manualen