AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Kapellgatan 18 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Årets julklapp!  
 
 
2018-11
 
Årets julklapp 2018 har usetts till det återvunna plagget av HUI Research!
 
Vi på TrelleborgsHem gläds åt beskedet att svenska konsumenter tycker att återvinning och hållbarhet är så viktigt att det i år blir årets julklapp!
 
Vi vill också tacka alla våra hyresgäster som aktivt väljer att återvinna sina textilier i de textilinsamlingskärl som vi har placerat ut i våra område! Stort tack!
 
 
 
 
2018-03-15
 
 
Under år 2017 har vi bedrivit ett aktivt och omfattande miljöarbete. Läs gärna vår Miljöberättelse för 2017 här. 
 
  Miljöberättelse  
  Godkänd miljörevision!  
 
2017-03-31
 
 
Sedan 2013 har vi varit miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Att vara diplomerad innebär i korhet att vi förbinder oss:
 
- att ha en miljöansvarig på företaget
- att ha en aktuell dokumenterad miljöutredning
- att ha en dokumenterad miljöpolicy
- att upprätta dokumenterade mätbara miljömål och handlingsplan
- att ha rutiner och instruktioner för att minska vår miljöpåverkan
- att ha en nödlägesberedskap
- att utbilda medarbetarna i miljökunskap
- att informera internt och externt om vårt miljöarbete
- att upprätta en miljöberättelse om vilka förbättringar som gjorts
- att ledningen årligen genomför en utvärdering
 
En revision görs årligen av Svensk Miljöbas godkända revisorer, och vi kan stolt meddela att vi blivit godkända vid revisionen som utfördes 2017.
Vi fortsätter nu det strukturerade miljöarbetet för att minska vår negativa miljöpåverkan och hela tiden bli en aning grönare.
 
 
  Earth hour 19 mars 2016  
 
För tionde året i rad firar vi på lördag den 19 mars Earth Hour. Det är världens största miljömanifestation och den startades 2007 av WWF i Sidney, Australien. De senaste åren har över en miljard människor över hela världen deltagit i Earth Hour och i Sverige har hälften av alla svenskar släckt ljuset i en timme.
 
Källa : www.wwf.se 
 
 
  Vinnande vindkraft  
 
 
2014-03-25
 
En del av TrelleborgsHems satsning på miljön är att öka användningen av förnybar energi. Det har vi gjort i flera år och när vi nyligen gjorde en ny elupphandling var det vindkraften som blev det vinnande alternativet. Vi har länge köpt grön el producerad av vattenkraft, men tycker nu att det känns bra att ta ytterligare ett steg och bara köpa el som producerats med hjälp av vinden.
 
  Godkänd miljörevision  
 
2014-03-10
 
Förra året miljödiplomerade TrelleborgsHem hela verksamheten. Diplomeringen skedde enligt Svensk Miljöbas, ett system som brukar beskrivas som en variant av ISO 14001 anpassad speciellt för mindre företag.
 
Nyligen var det så dags för vår första revision. Den gick bra, vi blev godkända och fortsätter nu det strukturerade miljöarbetet helt enligt planerna. Allt för att minska vår negativa miljöpåverkan och hela tiden bli en aning grönare.
 
 
  Grovsopor  
 
 
I våra miljöhus kan du kasta det mesta av ditt avfall men har du mattor, möbler eller annat som det inte finns ett sopkärl för ska du själv kasta det på Sysav Sjöviksvägen 34.
 
När Sysav har öppet kan du kolla genom att klicka här. Välj Återvinningscentraler - Trelleborg 
 
  Sortering av matavfall  
 
Från och med den 1 november 2012 är det obligatoriskt att sortera sitt matavfall i Trelleborg enligt ett beslut i kommunfullmäktige 24 september 2012.
 
Genom att återvinna ditt matavfall bidrar du till att skapa ett resurseffektivt kretslopp och ett hållbarare samhälle. Av det insamlade avfallet produceras biogas och biogödsel. Ju mer som återvinns desto bättre för vår miljö! Vill du läsa mer klicka här. 
 
I de fastigheter som har kärl för matavfall ska du som hyresgäst sortera och kasta matavfallet i detta kärl. Det är viktigt att du inte kastar annat i matavfallspåsen än vad den är avsedd för. Påsen ska kastas i sopkärlet märkt matavfall.
 
Fler påsar finns i miljöhuset/miljörummet samt på bovärdskontoret. 
 
Har du frågor eller funderingar ska du kontakta din bovärd. Telefonnumret finns på anslagstavlan i din trappa.
 
  Hållbar utveckling  
 
På TrelleborgsHem är vi måna om miljön och arbetar kontinuerligt för att bidra till en hållbar stadsutveckling. Vi har bla satsat på solcellsel som används i fastigheten på Västergatan 4 och för att driva vår elbil. Vi har också, i samarbete med Trelleborgs kommun, infört matavfallshantering på Gravströmmen och Nyhejdan.
 
För att minska sopbilarnas körsträckor i området på syster Jennys väg så har vi byggt om miljöhusen som också fått olika färg. Ett blått för förpackningar och ett grönt för restavfall. I miljöhusen finns tydliga skyltar som visar hur du sorterar ditt avfall.
 
Vi har också tagit fram en Miljöpolicy, ett dokument som beskriver vad vi ska fokusera på i vårt miljöarbete. Du kan läsa vår Miljöpolicy här.
 
 
 
  Nu är vi miljödiplomerade  
 
Nu har vi tagit ännu ett viktigt steg för att minska vår miljöpåverkan och blivit miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Att vara diplomerad innebär i korhet att vi förbinder oss:
 
- att ha en miljöansvarig på företaget
- att ha en aktuell dokumenterad miljöutredning
- att ha en dokumenterad miljöpolicy
- att upprätta dokumenterade mätbara miljömål och handlingsplan
- att ha rutiner och instruktioner för att minska vår miljöpåverkan
- att ha en nödlägesberedskap
- att utbilda medarbetarna i miljökunskap
- att informera internt och externt om vårt miljöarbete
- att upprätta en miljöberättelse om vilka förbättringar som gjorts
- att ledningen årligen genomför en utvärdering
 
En revision görs årligen av Svensk Miljöbas godkända revisorer.
 
Vill du veta mer om diplomeringen och vårt miljöarbete kan du kontakta Håkan Drakarve, 0410-190 65.