AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Kapellgatan 18 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Egenproducerad el  
 
 
Om du tittar upp på sydsidan av taket till vårt huvudkontor så kan du se att vi monterat solceller. De förser vår fastighet med egenproducerad el. De 200 kvm solcellerna kommer tillsammans att ge ca 40 000 kWh per år, ett miljövänligt bidrag till elförbrukningen på häktet, äldreboendet och TrelleborgsHem som huserar på Västergatan 4. En display kommer att visa hur många kWh som produceras samt övrig info om systemet. Senare kommer du också att kunna följa elproduktionen på vår hemsida. På bilden ser du vår nya tjänstebil som drivs av el från våra solceller.