AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Nygatan 47 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Riktlinjer för sponsring  
 
Sponsring är ett samarbete mellan AB TrelleborgsHem och en förening/organisation
som bygger på ömsesidiga affärsmässiga grunder för båda parter och som bidrar till
samhällsnytta.
 
Vi stödjer i huvudsak icke-kommersiella föreningar inom kultur, idrott och andra
evenemang som har en tydlig anknytning till våra bostadsområden, berör många av
våra hyresgäster och/eller bidrar till att stärka AB TrelleborgsHems varumärke. Vi
stöttar bara verksamheter som har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.
Förening/organisation som erhåller ett ekonomiskt stöd skall i gengäld bidra med
projekt eller aktiviteter som uttryckligen kommer AB TrelleborgsHem och våra
bostadshyresgäster tillgodo och skapar mervärde.
 
Som helägt kommunalt bostadsbolag kan vi synas i större arrangemang i Trelleborgs
kommuns regi, som riktar sig till många trelleborgare. Vi ska vara en aktiv del i
arbetet med att stärka kommunens varumärke.
 
 
Varje år ger vi bidrag till ett fåtal landsomfattande välgörenhetsorganisationer.
 
 
Vi sponsrar inte enskilda individer, verksamheter som strider mot företagets
värderingar och miljöprofil. Vi stödjer inte heller verksamheter som har ett politiskt
eller religiöst budskap.
 
 
Vi skriver endast sponsringsavtal på ett år och kräver motprestationer i förhållande
till sponsringens omfattning. Typ av engagemang och motprestation ska framgå av
avtalet och en tydlig uppföljning av resultatet kommer att krävas.
 
 
Alla ansökningar om sponsring skall göras via blanketten "Ansökan om sponsring". Den
hittar du här >>>. Ansökningsperioden är uppdelad på två tillfällen under året, till
den 1 mars och till den 1 september. Blanketten skickas via e-mail till
Märk med "Ansökan sponsring".
 
Om ett projekt ställs in eller verksamheten upphör under pågående avtalsperiod, skall
utbetald sponsring återbetalas. Återbetalning ska också ske när verksamhet eller projekt
bryter mot innehållet i dessa riktlinjer.