AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Kapellgatan 18 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Pågående och planerade arbete 2018  
 
Fagerängen 
Byte av vattenledning i mark samt matning till stolpbelysning
Gård 30-36: Upprustning av innergård
Nya entrédörrar samt förrådsdörrar (september 2018)
Påbyggnader ovanför entrérna rivs
Asfaltering av p-platser (2018-2023)
 
Västergatan 25-37 
Byte av ventilationsaggregat
 
Portgränd 14-20 
Byte av ventilationsaggregat
 
Algatan 74-76 
Ombyggnad av vind till 4 lägenheter.
Arbetet påbörjas i februari 2018 och pågår till hösten 2018.
 
Anderslöv 
Utbyggnad av fibernätet (2018)
Tappershus i Anderslöv: Tak och fasadrenovering med fönsterbyte.
 
Kapellgatan/Nygatan/Johan Kocksgatan 
Nybyggnad av 102 lägenheter samt 2 lokaler.
 
Smygehamn 
Stationsvägen 1 i Smygehamn, helrenovering och ombyggnad till 3 lägenheter.
 
Skyttsgatan 20-24,26 
Byte av vattenledningar och relining av avloppsrör.
 
Nils Holgerssons väg 1 - 9 
Byte av vattenledningar och relining av avloppsrör ska göras 2019 men visst förberedande arbete kommer att starta upp i höst.
 
Skegrie 
Nyproduktion av 36 lägenheter med planerad inflyttning september 2019