AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Kapellgatan 18 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Pågående och planerade arbete 2017  
 
AKKA 
Byte av elcentraler Nils Holgerssons Väg 5,7,9 - utfört 
Byte av tilluftsdon samt injustering av ventilation
Tillgänglighetsanpassning av entré på nr 7 - utfört 
 
Betan 
Nyproduktion av 59 lägenheter, Sockerbrukstomten
 
Fagerängen 
Områdesbelysning
Översyn och byte av belysning på parkeringar - utfört 
Isolering krypgrunder samt vindar 
Påbyggnader på entré på gård 10-16 rivs - utfört 
 
Gravströmmen 
Fönsterbyte samt omläggning tak - utfört 
Översyn bef ventilations aggregat som betjänar garage
Lägga om golvet i korridoren för plan 1 Per Hans väg 4 - utfört 
 
Husaren 
Stambyte Ryttaregatan 9 A-B - utfört 
Skyttsplan 1 - Byte av fönsterpartier på balkonger
 
Herkules 
Renovering av balkonger
Kontinentgatan 9, byte till ljudklassade fönster - utfört 
 
Katten 
Injustering av befintligt radiatorsystem
Installation av temperaturlogger för att optimera värmetillförsel
 
Linden 
Injustering av befintligt radiatorsystem
Installation av temperaturlogger för att optimera värmetillförsel
 
Malörten 
Installation av temperaturlogger för att optimera värmetillförsel
 
Nyhejdan 
Byte av entrédörrar på loftgång - utfört 
 
Orren 
Byte av 10 st gaspannor - utfört 
 
Stigbygeln 
Övergång asfaltsytor - utfört 
Byte av kall- och varmvattenventiler - utfört 
Injustering av befintligt radiatorsystem - utfört 
Stambyte, relining - utfört 
Installation av temperaturlogger för att optimera värmetillförsel
 
Triangeln 
Byte av entrédörrar norrfasad 
Stambyte - utfört 
Säkerhetsdörr - utfört 
 
Valldammen 
Installation av temperaturlogger för att optimera värmetillförsel
 
Väduren 
Renovering av hiss på Östergatan 65
 
Åldermannen 
Renovering av hiss, Sockenvägen 4 - utfört 
Renovering av loftgång, Sockenvägen 2