AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Algatan 74 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Pågående och planerade arbete 2016  
 
AKKA 
Byte av elcentraler Nils Holgerssons Väg 5,7,9
Byte av tilluftsdon samt injustering av ventilation
Tillgänglighetsanpassning av entré på nr 7
 
Betan 
Nyproduktion av 133 lägenheter, Sockerbrukstomten
 
Fagerängen 
Områdesbelysning
Översyn och byte av belysning på parkeringar
Isolering krypgrunder samt vindar
Påbyggnader på entré på gård 10-16 rivs
 
Gravströmmen 
Fönsterbyte samt omläggning tak
Översyn bef ventilations aggregat som betjänar garage
Lägga om golvet i korridoren för plan 1 Per Hans väg 4
 
Husaren 
Stambyte Ryttaregatan 9 A-B
 
Herkules 
Ombyggnad av lokal till projektkontor
Arkeologisk utgrävning, parkering
Kontinentgatan 9, byte till ljudklassade fönster
 
Katten 
Injustering av befintligt radiatorsystem
Installation av temperaturlogger för att optimera värmetillförsel
 
Linden 
Injustering av befintligt radiatorsystem
Installation av temperaturlogger för att optimera värmetillförsel
 
Malörten 
Installation av temperaturlogger för att optimera värmetillförsel
 
Nyhejdan 
Byte av entrédörrar på loftgång
 
Orren 
Byte av 10 st gaspannor
 
Stigbygeln 
Övergång asfaltsytor
Byte av kall- och varmvattenventiler
Injustering av befintligt radiatorsystem
Stambyte, relining
Installation av temperaturlogger för att optimera värmetillförsel
 
Triangeln 
Byte av entrédörrar norrfasad
Stambyte
Säkerhetsdörr
 
Valldammen 
Installation av temperaturlogger för att optimera värmetillförsel
 
Vallgraven 
Utökning Borgvallens äldreboende etapp 2
 
Väduren 
Renovering av hiss på Östergatan 65
 
Åldermannen 
Renovering av hiss, Sockenvägen 4
Renovering av loftgång, Sockenvägen 2