AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Nygatan 47 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  Klädinsamling för miljöns skull!  
 
 
TrelleborgsHem har inlett ett samarbete med textilrecykling som innebär att du nu kan lämna dina begagnade kläder i utplacerade textilåtervinningskärl.
 
Vi har placerat ut kärl på följande platser inom vårt fastighetsbestånd:
 
Trelleborg 
Malörtsvägen 20, vid parkeringen
Nils Holgerssons Väg 3, vid miljöhus
Västergatan 23, bakom huset vid mattbom
Västra Vallgatan 9, vid container
Hallasvängen, vid parkering
Portgräns 1, vid gräsmattan
Syster Jennys Väg 26, vid miljöhus
Hovslagaregatan 27, vid parkering
 
Anderslöv 
Södergatan 9 C, vid Gröningen
Backavägen 2
Östergatan 2, parkering/förskola
Fiskaregatan, vid miljöhus
 
Tack för din miljöinsats!