AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Nygatan 47 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


  ABC för ditt boende  
 
Här har vi samlat råd, tips och regler för olika vardagssituationer som du kan ställas inför som hyresgäst hos TrelleborgsHem. Klicka på rubriken och läs om vad som gäller.
 
 
 
BADRUM OCH WC FLYTTA TV SOS
BALKONG GLASRUTOR KÖK TRAPPHUS OCH ENTRÉER
BARNSÄKERHET GOLV MILJÖTIPS TVÄTTMASKIN
BOINFLYTANDE HEMFÖRSÄKRING MÖBLERA OM TVÄTTSTUGAN
BOBUTIK HUSDJUR NYCKLAR OCH LÅS UTEPLATS
BRANDSÄKERHET HYRAN PARABOLER VENTILATION
EGET ARBETE I LÄGENHETEN HÄNSYN SKADEDJUR VÄGGAR
ELSÄKERHET JOUR SOPHANTERING OCH ÅTERVINNING VÄRME
 
  BADRUM OCH WC  
 
• Rengör golvbrunnen och under badkaret regelbundet för att undvika dålig lukt.
• Borra inga hål i väggarna i badrummet. Fukt kan tränga in och orsaka mögelskador.
• Använd vinsyra eller citronsyra mot beläggningar i toalettstolen och badkaret.
• Rengör väggarna i badrummet med milt rengöringsmedel utan slipmedel.
• Spola inte ner något som kan orsaka stopp i toalettstolen, tvättstället eller badkaret. Tänk på att avloppsrören är smala, speciellt i äldre hus.
• Spola gärna lite extra i vattenlåsen om du reser bort. Ett avdunstat vattenlås kan ge dålig lukt.
 
Vid stopp i avloppet ska du själv kontrollera silen och vattenlåset, och rensa.
 
 
Till början av sidan
 
  BALKONG  
 
Balkonglådan ska alltid hänga på insidan av balkongräcket för att undvika att någon under balkongen skadas.
Häng eller skaka inte mattor och annat från balkongen.
Det är heller inte tillåtet att använda balkongen som förråd.
Det är förbjudet att fästa parabol på balkongräcket.
 
 
Till början av sidan
 
  BARNSÄKERHET  
 
Barn är nyfikna och vill undersöka allt som kommer i deras väg. Med enkla medel kan du själv göra lägenheten tryggare för barn. Prata med andra föräldrar eller sök på internet för att få tips om vad du bör tänka på och vad du kan göra.
 
 
Till början av sidan
 
  BOINFLYTANDE  
 
Du kan påverka ditt boende på flera olika sätt och det är viktigt att du reagerar om du undrar över något. Ta kontakt med vår Bobutik och lämna dina synpunkter och önskemål! En del går kanske att lösa direkt?
Var också med på de informationsträffar och bomöten som arrangeras i ditt bostadsområde. Lyssna och berätta vad du tycker.
Då och då får du tillfälle att sätta betyg på TrelleborgsHem som hyresvärd i särskilda hyresgästenkäter. Vi går igenom alla synpunkter noggrant och försöker ändra på det som fått kritik. Besvara därför våra hyresgästenkäter, de är till för att vi ska bli ännu bättre!
Finns en lokal hyresgästförening i ditt bostadsområde, är du alltid välkommen att kontakta den!
 
 
Till början av sidan
 
  BOBUTIKEN  
 
Vi hanterar alla inkommande ärende i vår Bobutik.Kontakta oss för fel i lägenheten, tvättstugan eller ute i bostadsområdet. Kontakta också oss för synpunkter på arbeten som andra hantverkare utfört, t ex el, ventilation, målning och tapetsering.
 
 
Till början av sidan
 
  BRANDSÄKERHET  
 
Din lägenhet har en brandvarnare. Glöm inte att regelbundet kontrollera att den fungerar, minst varannan månad och byt batteriet vid behov. Vi ansvarar för själva brandvarnaren, men du köper själv, och byter, batteri.
Rätt skött är brandvarnaren en effektiv livförsäkring!
Filter i fläkt och spiskåpa ska rengöras regelbundet. Brandrisken ökar om filtret är fett. Har du kolfilterfläkt så ska du byta filtret regelbundet. I vår Bobutik har vi filter och kolfilter som du kan köpa.
 
Ställ inte cyklar, barnvagnar och annat i trapphus, entréer och källargångar. Vid en brand hindrar de både utrymningsvägarna och brandkårens arbete. 
 
 
Till början av sidan
 
  EGET ARBETE I LÄGENHETEN  
 
Många vill sätta en personlig prägel på sin lägenhet. Som hyresvärd vill vi också att du ska ha den möjligheten.
Samtidigt finns saker som du måste tänka på och ta hänsyn till innan du börjar. Ta som regel att alltid först kontakta oss, som vet vad som är tillåtet och värt att tänka på i just din lägenhet.
 
 
Att tänka på:
 
• Allt arbete i lägenheten såsom målning och tapetsering måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. Annars riskerar du att få betala för att lägenheten återställs i rätt skick den dag du flyttar.
• Det är inte tillåtet att ändra på lägenhetens planlösning, t ex att ta bort en vägg eller göra ett valv mellan två rum.
• Om du lägger in en heltäckningsmatta måste du se till att golvet under mattan inte skadas. Mattan får därför inte limmas på golvet.
• Du får gärna sätta upp egna persienner.
• Elinstallationer ska alltid utföras av en behörig elektriker. Läs också under rubriken "Elsäkerhet".
• Det är inte tillåtet att installera tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin. Detta kan du beställa som Tillval i vår Bobutik efter teknisk bedömning om installation är möjlig.
• Det är inte tillåtet att borra eller göra hål i kakel eller klinkers. Hål i kakelplattor kan både ge ovälkomna sprickor och fuktskador.
 
 
Till början av sidan
 
  ELSÄKERHET  
 
Elinstallationer ska alltid utföras av en behörig elektriker. Att själv göra elinstallationen kan innebära livsfara. Därför måste du alltid ha vårt medgivande innan du beställer arbetet hos en elektriker.
Vill du ha ett eluttag i badrummet måste en jordfelsbrytare först installeras. Kontakta alltid oss, så att vi kan undersöka om du kan installera ett eluttag i badrummet.
 
 
Tänk också på följande :
 
• Byt ut elsladdar som blivit klämda.
• Använd bara godkända elsladdar. El genom en telefonsladd kan vara livsfarlig.
• Anslut datorn till ett jordat uttag.
• Dra inte in skarvsladdar i badrummet.
 
 
Till början av sidan
 
  FLYTTA  
 
Vid flyttning finns det en del att tänka på.Kom ihåg att göra adressanmälan och meddela ny adress till vänner och bekanta, försäkringsbolaget, tidningar mm. Flyttning av el och telefon ordnar du själv.
 
INFLYTTNING 
 
Nycklar 
Nycklar hämtas hos oss i Bobutiken på tillträdesdagen efter kl 13:00. För att hämta nycklar måste du visa kvitto på att hyran är inbetald och du måste kunna legitimera dig.
Används ombud för att hämta nycklarna måste ombudet ha med sig kvittot, fullmakt, samt sin egen och din legitimation
 
Såhär säger Hyreslagen: 
Infaller dag då lägenheten skall tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det istället ske nästa vardag. 
 
 
UTFLYTTNING 
 
Uppsägning av kontrakt sker skriftligt. Vi godkänner uppsägning via mail eller brev, men kopia på legitimation måste alltid bifogas.
Uppsägningstiden är 3 månader plus innevarande månad
 
Förbesiktning måste ske inom 5 dagar från uppsägningstillfället. Om vi anser att du orsakat onormalt slitage eller om någonting är söner eller saknas i lägenheten kan du bli ersättningsskyldig
 
Avflyttningsbesiktning/städbesiktning sker när du lämnar lägenheten, tänk på att tömma och städa eventuella förråd, vindsutrymme och garage
 
Alla nycklar och taggar återlämnas till oss på utflyttningsdagen senast kl 12:00. Om nycklarna inte inkommer i tid blir du ersättningsskyldig för ett låsbyte samt en upplåsning via låssmed.
 
OMFLYTTNING 
 
Vid omflyttning har du dubbelt boende under minst 14 dagar.
Förbesiktning/omflyttningsbesiktning måste vara godkänd för att du ska kunna teckna nytt kontrakt med oss.
Din lägenhet ska vara i ett sådant skick att en ny hyresgäst kan flytta in utan att lägenheten behöver renoveras, därför är det viktigt att du tackar ja till de HLU-erbjudande du får.
Om vi anser att du orsakat onormalt slitage eller om någonting är sönder eller saknas i lägenheten kan du bli ersättningsskyldig, och din omflyttning blir inte godkänd
Bedöms du som erättningsskyldiga måste beloppet vara inbetalt till oss inom 3 dagar efter besiktningen skett, annars går lägenheten vidare till nästa hyresgäst
 
 
ANDRAHANDSUTHYRNING 
All eventuell andrahandsuthyrning ska vara godkänd av oss
Om du olovligen hyr ut din lägenhet i andra hand riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt
Du är alltid ansvariga för lägenheten även om du hyr ut i andra hand
Här kan du ladda hem eller skriva ut en ansökan om andrahandsuthyrning 
 
 
Till början av sidan
 
  GLASRUTOR  
 
Om en glasruta i trapphuset eller i porten gått sönder eller om ett fönster i lägenheten skadats utifrån ska du alltid kontakta oss eller vår fastighetsjour.Vi ser till att det blir åtgärdat.
Om ett fönster i lägenheten skadats inifrån ansvarar du själv för skadan. Du ska alltid kontakta oss för åtgärd, och vi kommer att fakturera dig kostnaden.
 
 
Till början av sidan
 
  GOLV  
 
Var rädd om dina golv och använd inte starka rengöringsmedel. Det bästa är att dammsuga och torka lätt med en fuktad trasa.Torka upp spill direkt, det ger bästa resultat.
Använd inte polish på plastgolv.Heltäckningsmattor får inte limmas på golvet.
Ta också för vana att sätta glidknappar under dina möbler.
 
Läs mer under rubriken "Möblera om".
 
 
Till början av sidan
 
  HEMFÖRSÄKRING  
 
Du måste alltid ha en hemförsäkring.En hemförsäkring är en trygg investering om något skulle hända. T ex om du skulle få inbrott, om det börjar brinna eller om det inträffar en skada i lägenheten. Utökar du hemförsäkringen med en allriskförsäkring så blir tryggheten ännu större.
Med en hemförsäkring behöver du aldrig riskera de stora ekonomiska konsekvenserna, oavsett vad som händer. Hos Polis och försäkringsbolag kan du också låna specialpennor för att märka stöldbegärliga varor. Märkta föremål är svårsålda för tjuven!
 
 
Till början av sidan
 
  HUSDJUR  
 
Några viktiga saker du bör tänka på om du har husdjur:
 
• Försök att vara omtänksam både när det gäller grannarna, bostadsområdet och lägenheten. Det är alltid du som har ansvaret för ditt husdjurs agerande.
• Lämna helst inte ditt husdjur hemma utan tillsyn. Ditt husdjur kanske saknar dig och ylar eller skäller hela tiden du är borta.
• Utomhus ska du ha noga uppsyn över ditt husdjur. Det kan finns någon i närheten som är rädd och den rädslan måste du respektera.
• Inom bostadsområdet ska husdjur alltid vara kopplade. Det får inte heller springa fritt i tex trapphus eller övriga utrymme i fastigheten.
• Se till att ditt husdjur inte förorenar i området. Sandlådan är till för områdets barn och absolut ingen plats för katten. Ta upp lortarna efter ditt husdjur!
• Spola inte ner kattgrus eller annat i toalettstolen som kan orsaka stopp i avloppet.
• Det är inte tillåtet att mata fåglar i bostadsområdet. Anledningen är att detta lätt lockar fram möss och råttor.
 
Trelleborgs kommun har särskilda regler gällande husdjur, läs mer om vad som gäller här http://www.trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/djur/  
 
 
 
 
 
Till början av sidan
 
  HYRAN  
 
Hyran ska vara betald senast sista vardagen före hyresmånadens början. Betalar du genom någon form av giro måste du se till att betalningsordern lämnas i så god tid att vi hinner få betalningen före hyresmånadens början. Din bank ger dig närmare råd om detta.
Autogiro och/eller e-faktura är ett enkelt och bekvämt sätt att betala hyran på. Riskerna för att hyran betalas för sent minskar betydligt.
 
Hyresavierna 
Du får hyresavierna för tre månader i taget. Om du inte betalar hyran med de utdelade avierna, måste du komma ihåg att skriva namn, adress och lägenhetsnummer eller OCR-nummer på inbetalningskortet. Annars vet vi inte vem som skickat betalningen eller vilken lägenhet den avser. Om du betalar via Autogiro får du endast en hyresavi när beloppet ändras.
 
Betala hyran i tid! 
Hyran är din viktigaste räkning! Betalar du för sent så får du en kravavgift. Vi samarbetar med Inrum Justitia när det gäller krav- och inkassohantering.
Vid upprepade förseningar gällande din hyresinbetalning riskerar du att förlora hyresrätten till din lägenhet. Gör det till en god vana att alltid betala hyran i tid.
 
 
Till början av sidan
 
  HÄNSYN  
 
Visa hänsyn mot dina grannar 
 
• Se alltid till att ljudet inte är för högt (TV, musik, samtal).
• Gå tyst i trapphus och smäll inte med dörrar.
• Hindra inte framkomligheten i entré eller trappuppgång med cyklar och barnvagnar.
• Tala om för grannarna när du ska ha fest.
• Som hyresgäst är du inte bara ansvarig för ditt eget uppförande.Tänk på att du också har ansvar för hur alla i ditt hushåll och besökare uppför sig.
• Kom ihåg att det är rökförbud i trapphus och andra gemensamma utrymmen.
• Skaka inte dina mattor på balkongen.
• Har du egen uteplats, se till att den är en prydnad för bostadsområdet.
• Följ tvättstugans trivselregler.
• Ta väl hand om dina husdjur så att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar.
 
Om en granne inte visar dig hänsyn 
 
• Reagera om någon granne inte visar dig hänsyn! För grannsämjan är det ofta bäst att du själv knackar på hos den skyldige, för att förklara hur du drabbas och för att be grannen visa hänsyn. Om det inte hjälper ber vi dig att kontakta oss.
 
• Kvällar, helger och nätter kontaktar du vår jour.Telefonnumret hittar du på anslagstavlan i trappuppgången.
 
 
Till början av sidan
 
  JOUR  
 
Händer något allvarligt i din lägenhet under kvällar, helger och nätter och som inte kan vänta till följande arbetsdag, ska du kontaka vår jour. Telefonnumret hittar du bl a på anslagstavlan i trappuppgången eller i området.
 
 
Till början av sidan
 
  TV  
 
Vid problem med din TV mottagning ska du först kontrollera följande:
• Är TV:n och annan utrustning rätt kopplad?
• Är ev antennkablar hela och rätt kopplade?
• Är det glapp i någon inkopplad kabel?
 
Om felet kvarstår, fråga din granne om han eller hon har samma fel. Om TV-mottagningen fortfarande inte fungerar kontaktar du din leverantör av TV utbudet. Du hittar deras telefonnummer på din faktura.
 
 
Till början av sidan
 
  KÖK  
 
Frostar du av kyl och frys regelbundet blir temperaturen jämnare och dina matvaror håller längre. Dessutom sparar du elenergi.
Använd snabbfrysning bara när du ska frysa in stora mängder, vid andra tillfällen riskerar frysen att fungera sämre. Hacka inte bort isen utan låt den tina av sig själv. Då riskerar du inte att kyl och frys skadas.
Funderar du på att skaffa egna hushållsmaskiner, t ex diskmaskin eller köksfläkt, måste du kontakta oss och välja det som ett Tillval
Läs mer under "Eget arbete i lägenheten"
 
Tänk också på att avloppssilen i diskmaskinen behöver rengöras regelbundet.
Har du fläkt eller spiskåpa så ska filtret göras rent regelbundet. I vår Bobutik säljer vi både kol- och fettfilter.
 
 
 
Till början av sidan
 
  MILJÖTIPS  
 
Vi har alla ett ansvar för att bevara en bra miljö till våra barn och barnbarn. Med enkla medel kan du göra en värdefull insats.
 
Energispartips
 
• Tvätta i 60 istället för 90 grader om det går. Du sparar 50% energi.
• Vädra inte om det är för varmt, sänk värmen istället.
• När du vädrar så gör det ordentligt en kort stund istället för att ha ett fönster på glänt en hel dag. Vädringen blir effektivare och du sparar energi.
• Frosta av kyl och frys ofta.
• Ställ inte in varm mat i kyl eller frys.
• Använd lock på kastrullerna. Du sparar 30% energi.
• Stäng av TV:n med strömbrytaren.
• Diska och skölj aldrig under rinnande vatten .
• Tandborstning under rinnande vatten kan förbruka ett badkar vatten i veckan.
• Anmäl droppande kranar. En droppe i sekunden motsvarar 10 000 liter vatten på ett år.
 
 
Miljötips för tvättstugan 
 
Det är lätt att vara miljövänlig i tvättstugan! Följ råden så får du samtidigt bästa tvättresultat.
 
• Använd miljömärkta tvättmedel som skonar miljön.
• Dosera rätt och anpassa doseringen av tvättmedel med tanke på att vattnet i Trelleborg är medelhårt. Tvättresultatet blir inte bättre om du tar mer tvättmedel än vad du behöver.
• Använd rätt temperatur. Följ alltid tvättråden som finns angivna på plagget. Moderna tvättmedel och tvättmaskiner tvättar mycket effektivt, du behöver inte höja temperaturen.
• Välj rätt torktid. Det du ska stryka behöver inte torka så länge. Låt inte torkskåpet stå på i onödan. Torka tjockare plagg i torktumlaren och tunnare plagg i torkskåpet.
 
 
Till början av sidan
 
  MÖBLERA OM  
 
Sätt glidknappar av filt under benen på möblerna så skadas inte golvet när du möblerar eller möblerar om. Du kan också ställa möbeln som du ska flytta på en filt och försiktigt skjuta den längs golvet.
Var också försiktig när du sätter upp tavlorna så att inte väggen skadas mer än nödvändigt.
 
 
Till början av sidan
 
  NYCKLAR OCH LÅS  
 
Se till att dina nycklar till lägenheten aldrig hamnar i orätta händer! Är det fel på låset i lägenhetsdörren eller i porten ska du under kontorstid göra en felanmälan till oss. Efter kontorstid ringer du vår jour.
Vi har inga huvudnycklar till din lägenhet, alla nycklar som tillhör lägenheten har du som hyresgäst.
 
Om du behöver göra fler kopior på dina nycklar kontaktar du Bobutiken. Tänk på att det endast är kontraktsinnehavaren som kan beställa kopior på nycklarna, och du hämtar själv ut och betalar för din kopia efter det att låsföretaget mottagit beställningen från oss på TrelleborgsHem.
 
Om du tappar en nyckel rekommenderar vi att du gör ett cylinderbyte - på så vis säkerställer du att inga nycklar kan hamna i orätta händer.
 
Om du låser dig ute ska du själv kontakta en låssmed.
 
 
Till början av sidan
 
  PARABOLER  
 
Det är inte tillåtet att montera parabol eller annan utomhusantenn på balkongen eller på fasaden. Om du vill ha en parabolantenn ska den förankras i en golvställning som du har på din balkong eller din uteplats.
 
 
Till början av sidan
 
  SKADEDJUR  
 
Om du fått skadedjur eller ohyra i lägenheten ska du ringa Anticimex direkt, så att skadedjuren inte hinner sprida sig. Telefonnumret hittar du på anslagstavlan i trapphuset eller i området.
 
 
Till början av sidan
 
  SOPHANTERING OCH ÅTERVINNING  
 
Genom att sortera ditt hushållsavfall bidrar du till en bättre miljö. Källsorteringen också både enkel och lätt. Din insats är viktig, inte minst för våra barn och barnbarn. Vi har miljöhus i de flesta av våra fastigheter och ovanför varje sopkärl finns beskrivet vad du kan kasta i de olika kärlen. Ska du kasta möbler och annat skrymmande måste du själv köra till soptippen med det. Om du ställer grovsopor i eller vid soprummet blir du ersättningsskyldig för de kostnader vi har för att transportera bort dessa.
 
 
Till början av sidan
 
  SOS  
 
SOS har tel 112 
 
Ring SOS, telefonnumret är 112, om du snabbt vill larma ambulans, brandkår, polis eller kontakta jourhavande läkare.
Tänk på att berätta följande:
• Vad som har hänt.
• Vilket telefonnummer du ringer från.
• Var hjälpen behövs.
 
 
Till början av sidan
 
  TRAPPHUS OCH ENTRÉER  
 
Cyklar, barnvagnar, dörrmattor och andra saker i trapphuset gör det mycket svårt att hålla rent. Ställ därför inte saker i entrén, trappan eller utanför din lägenhetsdörr.
Vid en brand kan detta vara livsviktigt! Saker i trappan, entrén eller källargången hindrar både utrymningsvägarna och brandkårens arbete.
 
 
Till början av sidan
 
  TVÄTTMASKIN  
 
Om du har tvättmaskin i lägenheten ska du tänka på följande:
 
• Rengör avloppssilen regelbundet.
• Rengör luddfiltret mellan dina tvättar.
• Det är viktigt att du sköter tvättmaskinen och tvätt så att du inte får fukt eller vattenskador i badrummet. Skadorna är ofta dyra att åtgärda och agerar du vårdslöst kan du också bli ersättningsskyldig för de skador som uppstår.
 
 
Till början av sidan
 
  TVÄTTSTUGAN  
 
Tvättstugan delar du med dina grannar. Här är det extra viktigt att visa varandra hänsyn. Följ därför våra trivselregler för tvättstugan.
 
• Boka ett tvättpass i taget. Nytt tvättpass kan bokas efter avslutat pass.
• Var rädd om maskinerna i tvättstugan. Mattor får inte tvättas i maskinerna.
• Rengör maskiner och tvättmedelsfack. Borsta av filtren till tumlare och torkrum.
• Torka av bänkar och golv. Glöm inte att städa tvättstugans gemensamma utrymmen.
• Var rädd om städredskapen i tvättstugan.
• Se till att vara klar med din tvätt på utsatt tid.
• Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den.
 
 
Till början av sidan
 
  UTEPLATS  
 
Har din lägenhet egen uteplats så är det du som hyresgäst som ska sköta den. Gräset ska klippas och ogräset rensas.
Det är inte tillåtet att använda uteplatsen som förråd. Din uteplats är en viktig del av bostadsområdet. Du visar dina grannar hänsyn genom att sköta den väl. Du får inte plantera buskar eller träd och inte bygga på din uteplats. Vill du grilla på din uteplats så måste du använda elgrill eller gasolgrill.
 
 
Till början av sidan
 
  VENTILATION  
 
Friskluftsventilerna som sitter på väggen eller vid fönstret i sovrum och vardagsrum bör alltid vara lite öppna så att luften kan cirkulera i lägenheten. Då undviker du dålig inomhusluft, kondens på fönstren, mögelangrepp och drag.
 
 
Till början av sidan
 
  VÄGGAR  
 
Väggarna i din lägenhet kan vara av olika material, en del är hårda, andra är mjuka och porösa. Kontakta gärna oss innan du ska fästa något på väggen.
 
• Tänk på att väggfasta hyllor eller spegelväggar medför många hål i väggen och är krångliga att flytta om du vill möblera om.
• Ska du sätta upp bilder är vanliga häftstift bättre än tejp och fästlera som lämnar fula märken efter sig.
• Limmade plastkrokar lossnar lätt och kan medföra onödigt stora skador på väggen.
• Tapeter med ett plastskikt på ytan (finns ofta i köket) rengör du genom att torka försiktigt med en fuktad trasa.Torka av stänk direkt, det ger bästa resultat. Andra slags tapeter bör enbart dammtorkas.
• Var försiktig med dina väggar. Så att du inte riskerar att få betala för reparationen av skador som inte anses vara normalt slitage.
 
 
Till början av sidan
 
  VÄRME  
 
 
Har ditt element en termostat är det viktigt att luften kan cirkulera fritt runt elementet. Då blir värmen i rummet bra.
Tjocka gardiner eller möbler som står tätt intill hindrar luftcirkulationen.
Termostatventilerna på elementen ser till att hålla en jämn temperatur i lägenheten. De tar hänsyn till yttertemperaturens växlingar men tar också vara på tillskottsvärme från t ex belysning, människokroppen och solljus.
Så länge temperaturen i rummet överstiger 20 grader elementet kallt.
 
Innan du gör en felanmälan ska du mäta innertemperaturen för att se om den understiger 20 grader. Du mäter temperaturen mitt i rummet, 1 meter över golvet.
 
 
Till början av sidan