AB TrelleborgsHem | Besöksadress: Bobutik, Nygatan 47 i Trelleborg | Telefon 0410 - 19050 | e-post: bobutik@trelleborgshem.se I Login:Intranet 


 
Till dig som är leverantör till TrelleborgsHem
2019-04
 
 
Den 1 april 2019 träder lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling i kraft. Denna lag gäller även för kommunala bolag och innebär att vi ska ta emot och skicka fakturor elektroniskt, likaså ska leverantörerna skicka dem elektroniskt. Pdf-fakturor räknas inte som elektroniska fakturor då det är en bild och kräver manuell behandling.
 
Det gäller inköp, oavsett belopp, från detta datum och för upphandlingar som påbörjas den 1 april (avtal ingångna innan detta datum omfattas inte).
 
Standarden för e-fakturor i Sverige, Svefaktura, är det format som vi har valt att arbeta med. Oavsett förutsättningar eller storlek på ert bolag finns det enkla metoder och tjänster att tillgå.
 
Vem ringer ni för att komma igång? 
För att komma igång med e-faktura kontaktar ni vår samarbetspartner:
InExchange, telefon 0500-44 63 60.
InExchange har allt från webbregistrering till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ert affärssystem, tex Briljant, Hogia, Pyramid, FDT, Fortnox mm.
 
Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp.
 
Om ni inte har ett affärssystem 
På InExchange Web kan ni enkelt registrera era fakturor om ni inte har ett affärssystem. Mer information finns på www.inexchange.se/faktura 
Vårt GLN nr är : 7365560548363
 
 
  Faktura  
 
AB TrelleborgsHem, faktureringsadress
ORGnr:556054-8363
E-fakturor:
GLNnr:7365560548366
Vi tar emot e-fakturor via InExchange.
 
Mail:invoice-5560548363@s4fprogress.com
Om ni mailar in fakturor får ni endast skicka ett mail per faktura och i PDF- format.
 
Post:
AB TrelleborgsHem
IE2036
Box 398
737 26 FAGERSTA
 
MärkningFakturor skall alltid märkas med vårt referensnummer (THxx) för att fakturorna ska landa rätt i vårt system
Även arbetsordernr, inköpsorder eller projektnr ska finnas med på fakturan.
 
Kontaktuppgifter för fakturor:
Ekonomiavdelningen
Mail:trhem.inv@trelleborgshem.se
Telnr:0410-190 50